Sběr dat z výroby - digitalizace výrobní dokumentace

Chceme-li jakkoliv pracovat s optimalizací výroby a efektivitou práce strojů, potřebujeme získávat klíčová data a to nejlépe v reálném čase a s co nejvyšší přesností. V praxi je problém s širokou variabilitou používaných zařízení. Ne každý stroj disponuje digitálním výstupem, a pokud ano, liší se komunikační standardy.

Nabízíme kvalitní HW prvky, které umožní sběr dat z různých zařízení s různými komunikačními standardy. Dokážeme tyto informace centralizovat a pomocí vlastní komunikační sběrnice směřovat na server, kde pak jsou k dispozici pro další zpracování a vyhodnocení.

Velmi často je žádoucí procesy a data, která sledujeme také vizualizovat. Ať už přímo u výrobních linek, v rámci dílčích velínů, popřípadě vzdáleně, např. přes webové rozhraní. Zařízení, která slouží jako HMI (rozhraní člověk - stroj) pro tuto vizualizaci, musejí být odolná, schopná provozu 24/7 a v neposlední řadě flexibilní z pohledu montáže. HW z této kategorie dodáváme na trh již přes 26 let a máme v této oblasti bohaté zkušenosti.

  • Sběr dat
Sběr dat

Digitalizace

Sběr dat z výrobních linek a strojů je dnes více než jindy jedním z pilířů produkčního managementu a štíhlé výroby. Naprosto zásadní je, aby sbíraná data byla co nejpřesnější, proto to musí být realizováno účinným a věrným způsobem. Doposud stále velká část výrobních firem sbírá data z výrobního procesu pomocí manuálních procesů a papírování. Naším cílem je pomoci s implementací vhodné platformy, která data shromažďuje automaticky, v reálném čase a následně je poskytne softwarovému systému řízení výroby / procesů.

Sběr dat

Jednotlivé oblasti sběru dat

  • Kontrola kvality a skladová evidence (kvalita a množství nakupovaných komponent)
  • Evidence surového materiálu, materiálové sklady (zásoby a řízení skladu)
  • Evidence procesů (řízení výroby, OEE a řízení jakosti)
  • Testování výrobních procesů a vzorkování (management kvality, řízení výroby a OEE)
  • Výstup výrobní linky (řízení výroby, OEE a řízení zásob)
  • Kontrola, sklad finálního zboží (skladový management, řízení zásob)

Individuální přístup

Jako firma s dlouholetou tradicí si zakládáme na osobním přístupu k zákazníkům. Dostanete u nás přiřazeného svého obchodníka, který se o Vás bude po celou dobu trvání projektu starat a bude Vám ve všem plně nápomocen.